Aktualności

 

 

 

Nagroda od Prezydenta Miasta Gdańska

za działalność społeczną dla Pani Małgorzaty Góra - wiceprezes Zarządu

 

W czwartek 19 marca 2015 r. w sali UM Gdańsk rozdane zostaną nagrody i wyróżnienia przyznane przez Prezydenta Miasta Gdańsk Pana Pawła Adamowicza wybitnym działaczom społecznym, którzy swój prywatny czas poświęcają dla wspólnego, społecznego pożytku i dobra.
Miły to fakt i duża przyjemność, że jedno z takich wyróżnień dotyczy Pani wiceprezes naszego Stowarzyszenia Małgorzaty Góra, która w Stowarzyszeniu jest powszechnie znana i ceniona za skuteczność swoich działań ale i za życzliwość. Pani Małgosia jest przesympatycznym człowiekiem i zawsze znajduje czas dla ludzi szukających wsparcia czy porady. Otwarta na sprawy innych i na problematykę szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, którą krzewi wśród najmłodszego pokolenia.              

Podczas wypoczynku dla dzieci

 
Pani Małgorzata jest absolwentką wydziału teologii KUL, a swą pracę z psychologii broniła u prof. M. Cioska. Kilka lat później kończy studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Uniwersytecie Gdańskim.
Działalność społeczna wkomponowana jest w życie Pani Małgorzaty Góra od wielu lat. Współpracowała w Gdańsku z licznymi Przedszkolami, Szkołami Podstawowymi, Gimnazjami czy też z Centrum Kształcenia Ponadgimnazjalnego w Gdańsku Morenie, organizując dla dzieci gry i zabawy edukacyjne czy upominki dla klas 0 do 3. W miarę skromnych możliwości Stowarzyszenia, stara się działać poza Trójmiastem - na zdjęciu podczas zorganizowanego letniego wypoczynku dla dzieci i rodziców z Ostródy - rejs po Zatoce Gdańskiej.


W 2011r Pani Małgorzata wraz z Pawłem Góra są w grupie inicjatywnej, która powołuje do życia Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. Pani Małgorzata jest od początku w składzie Zarządu a obecnie wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia. Samo Stowarzyszenie ma bardzo szeroki zakres działalności edukacyjno-oświatowej jak i działalności ekologicznej, która bliska jest Pani Małgorzacie. Jej program ekologicznego wychowania przedszkolnego zyskał uznanie oraz wysokie oceny członków komisji ODN w Gdańsku.
Nie wiadomo jak w tym wszystkim, znajduje czas dla prowadzenia domu i wychowywania trzech córek. Jej zaangażowanie, poświęcenie na tym polu widoczne jest chociażby w uczestnictwie dzieci w wielu szkolnych i pozaszkolnych zajęciach dodatkowych, jak: warsztaty gitarowe, śpiew w zespole „Iskierki”, zajęcia w Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" i wiele innych.


Od wielu lat przewodniczy Zarządowi swojej Wspólnoty Mieszkaniowej, realizując liczne inwestycje budowlane dla dobra wszystkich mieszkańców. Pani Małgorzata jako jedna z nielicznych wspólnot w Gdańsku wzięła udział w programie pilotażowym ,,Podwórko”. W ramach tego programu przeprowadziła zmianę własnościową terenu podwórek położonych w Śródmieściu i zgodnie z planem wykonano na nich zamierzone przez mieszkańców inwestycje. Obecnie w realizacji są już kolejne projekty.


Wszystkie te działania powodują, że osoba Pani Małgosi postrzegana jest jako kochająca mama, skuteczny społecznik, życzliwy „zarząd” wspólnoty czy sympatyczna sąsiadka, która zawsze znajdzie czas i radę dla kogoś w kłopocie czy w potrzebie.
Nie sposób w tych kilku zdaniach opisać działalność i osobę Pani Małgorzaty, która znana jest ze swej bezinteresowności, życzliwości i serdeczności dla ludzi. Wszyscy którzy ją poznali wiedzą też, że przy całej sympatii Pani Małgorzata skutecznie dąży do realizacji zadań, które stawia przed sobą i w tych działaniach jest bardzo rzeczowa i kompetentna.


Te cechy wyróżniają ją spośród wielu innych działaczy społecznych i powodują, że Pani Małgorzata staje się osobą coraz bardziej rozpoznawalną nie tylko w swoim środowisku, ale także w wielu kręgach społeczności Gdańska i Trójmiasta, czego dowodem jest m.in. obecna nagroda przyznawana Przez Prezydenta Miasta Gdańska Pana  Pawła Adamowicza.


Jako Zarząd i członkowie Stowarzyszenia jesteśmy szczególnie szczęśliwi i dumni, że mamy Panią Małgorzatę we władzach Stowarzyszenia i na co dzień wspiera nas swoją osobą. Dzięki takim ludziom i ich postawie wielu innych ludzi może powiedzieć: „żyje się lepiej” .


W imieniu Zarządu, Rady Nadzorczej i członków Stowarzyszenia Inicjatyw Naukowych i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, składamy Pani Małgorzacie serdeczne gratulacje z otrzymanego od Prezydenta Miasta Gdańska wyróżnienia i życzymy dużo zdrowia oraz wielu dalszych sukcesów, zadowolenia z realizowanych planów i działań.

 

 

Spotkanie w 130 rocznicę urodzin Profesora Kazimierza Sośnickiego

Niedawno minęła 130 rocznica urodzin Kazimierza Sośnickiego, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń polskich pedagogów, wybitnego naukowca, filozofa, pedagoga i dydaktyka, który położył podwaliny naukowe pod współczesną dydaktykę i pedagogikę. Jego dzieła do dziś ustanawiają kanony w tych dziedzinach, z których korzystają liczący się naukowcy, pedagodzy, dydaktycy. Zarząd Stowarzyszenia organizując to spotkanie pragnął uczcić przypadającą rocznicę urodzin Mistrza w sposób historycznie twórczy, stąd będzie to spotkanie uczniów, wychowanków jak i kontynuatorów myśli i dorobku Profesora, zamiast kolejnej konferencji stricte naukowej. 

Zapraszamy do zapoznanie się z najnowszym artykułem upamiętniającym postać Profesora Kazimierza Sośnickiego, który ukazał się w najnowszym czerwcowym wydaniu Gazety Uniwersyteckiej wydawanej przez Uniwersytet Gdański.

Paweł Góra autor publikacji jest nie tylko badaczem i pasjonatem życia oraz twórczości Profesora ale także obecnym spadkobiercą dorobku naukowego po profesorze wraz z prawami wydawniczymi w tym również wielu notatek, rękopisów i rzeczy osobistych, które ocalały po śmierci profesora. Autor artykułu wskazuje także na fenomen spójności pomiędzy głoszoną filozofią Kazimierza Sośnickiego a jego postawą życiową, która podkreślała głoszone zasady. W ten skromny ale i twórczy sposób

Paweł Góra stara się zbierać i starannie przechowywać wszelkie dokumenty i rzeczy związane z tą wybitną postacią. Swoje zainteresowania rozszerza na wychowanków i kontynuatorów myśli filozoficzno-pedagogicznej, reprezentowanej przez Profesora Sośnickiego, która w prostej lini wywodzi się z tzw. szkoły filozoficznej lwowsko-warszawskiej. Jednym z jej założycieli był Profesor Twardowski. Z wielu względów zadanie podjęte przez Pawła Górę jest trudne jednak przynosi stopniowe efekty. To życzliwoścć wielu osób, które pamiętają jeszcze postać Kazimierza Sośnickiego i pragną spopularyzować, utrwalić własny wkład, pomaga gromadzić, przechowywać, popularyzować i udostępniać rozwój tej olbrzymiej spuścizny naukowej. 

http://gazeta.ug.edu.pl/pdfarch/GU_kwiecien_czerwiec_2014_net.pdf   

27 września 2014r. w sali 203 Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Początek naszego spotkania przewidziany jest na godzzinę 11.

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkie osoby, którym jest bliska postać Profesora lub tematyka pedagogiczna w jej szerokim ujęciu.

 

Organizator sympzjum:

Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku.

Patronat medialny:

Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Zgłoszenia uczestnictwa i wystąpień prosimy przesyłąć na adres :

Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, ul. Jaskółcza 4 / 3

lub mailowo : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wszystkie osoby, które pragną uczestniczyć jako goście podczas spotkania zapraszamy do przyjścia 27 września 2014r. do sali 203 Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

 zaproszenie jpg

 

 

 


BIZNES OPEN START - rozpoczął się program dający każdemu szansę zbadania własnej przedsiębiorczości.


Opublikowany 2014/04/05

Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku uruchamia od kwietniu 2014r. pilotażowy program przedsiębiorczości, przeznaczony dla osób chcących zwiększyć swą aktywność zawodową i osiągane dochody, bez względu na dotychczasowy wymiar pracy, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiek czy miejsce zamieszkania.

Program startuje pod nazwą "BIZNES OPEN START".

Będziemy wspierać przedsiębiorczość ludzi nie tylko młodych, lecz także działać na rzecz osób z większym bagażem lat, będących w przedziale wiekowym + 45. Nie jesteśmy obojętni i chcemy zapobiegać niebezpiecznemu zjawisku wykluczenia społecznego. Problem ten dotyka coraz szersze kręgi osób w tym często ludzi wykształconych, z dużym bagażem wiedzy i doświadczenia. Z programu może skorzystać każda osoba, która posiada status lub jest bezrobotna, prowadzi swoją działność gospodarczą, jest przekonana o konieczności zmiany swojej etatowej pracy czy też podjęcia działań na rzecz zbudowania dodatkowego źródła dochodu, niezależnego od obecnie wykonywanej pracy. Inaczej mówiąc każdy kto ma poczucie i chęć podjęcia zmian w swoim życiu czy nowych działań zawodowych może się do nas zgłosić.

Każda osoba chcąca chcąca poznać wstępne założenia programu i plan możliwości pracy może zgłosić się drogą mailową ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ), telefonicznie (adres w zakładce Kontakt ). Spotkania informacyjne odbywają się w każdy poniedziałek i piątek w różnych miejscach Trójmiasta, stąd konieczność skontaktowania się z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Spotkania informacyjne mają formułę "Open" czyli są otwarte dla wszystkich i całkowicie bezpłatne.

Prowadzimy program doradztwa i działań przedsiębiorczych, który pozwala uczestnikom rozeznać różne płaszczyzny możliwych działań, umożliwia zdobycie odpowiedzniej wiedzy i przedstawia potencjał finansowy.

Nasi trenerzy przy Państwa pomocy zbudują indywidualny pomysł i schemat biznesowy oraz plan działań umożliwiający własny start. W pierwszym okresie nasi trenerzy włączą Państwa w dopasowany plan szkoleń i cały systemem pomocy w ramach programu "BIZNES OPEN START".

Wszystkie te działania prowadzimy bezpłatnie co daje autentyczną szansę zapoznania się z programem "BIZNES OPEN START" każdemu lub bezpłatnego odbycia konsultacji z naszymi trenerami rozwoju przedsiębiorczości.

Zapraszamy do kontaktowania się !

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

 


Będziemy bawić i uczyć najmłodszych w Gdańskich szkołach


Opublikowany 2014/01/03


W Gdańskiej Szkole Podstwowej Nr 65 im Alfa Liczmańskiego z inicjatywy naszego Stowarzyszenia odbyły się spotkania grupy młodych adeptów sztuki żonglerskiej z dziećmi z klas 1 - 3 oraz z zerówek. Dzieci były zafascynowane występami młodych artystów tym bardziej, że program był tak ułożony, że dzieci aktywnie uczestniczyły w zabawie. Niesamowitym przeżyciem i świetną zabawą nie tylko zręcznościową były próby kręcenia "chińskich talerzyków". Dzieci w tej konkurencji mogły spróbować swoich umiejętności. Dzieci rozwijały umiejętności ruchowe, koncentracje, a wszystko to w czasie pozornie beztroskiej zabawy.

Miłym akcentem końcowym były drobne poczęstunki i prezenty, którymi młodzi wykonawcy obdarzyli dzieci.

Warto podkreślić, że młodzi ludzi mieli wspaniały kontakt z dziećmi, do tego stopnia, że na zakończenie dzieci nie chciały wraca do klas.

 

W nadchodzącym roku szkolnym 2014/2015 Stowarzyszenie zamierza kontynuować wspieranie dzieci z Trójmiasta i okolic.  Współpracę z nami nawiązują już kolejne szkoły podstawowe i gimnazja.

Zapraszamy dyrektorów szkół wszystkich szczebli nauczania i poszczególnych pedagogów szkolnych do kontaktu z Stowarzyszeniem w celu omówienia możliwości współpracy. Działania związane z dziećmi koordynuje i moderuje nasza wiceprezes Stowarzyszenia Pani mgr Małgorzata Góra, która była także wieloletnim nauczycielem w szkołach podstawowych jak i współorganizatorką wielu wyjazdów i obozów wypoczynkowych zorganizowanych dla dzieci z różnych rejonów kraju.Małgosia

Pani Małgorzata jako doświadczony pedagog i osoba kochająca dzieci jest prawdziwym  społecznikiem działającym dla dobra dzieci wszędzie tam, gdzie jest przyjazna atmosfera  sprzyjająca rozwojowi naszych pociech.

 

Kontakt z Panią Małgorzatą można nawiązać poprzez Stowarzyszenie, lub bezpośrednio   na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mamy nową stronę Stowarzyszenia Inicjatyw Naukowych i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku !


Opublikowany 2011/10/06


Strona WWW Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku już działa.

Dopełniliśmy procedury rejestracyjne i obecnie możemy rozpocząć swoją działalność statutową.

Zapraszamy do sprawdzania naszych aktualności i nadchodzących wydarzeń online.

Poprzez naszą stronę możesz zostać członkiem, zaktualizować członkostwo, zapisać się na udział w różnych społecznych działaniach które Stowarzyszenie inicjuje lub w których będzie współpracować z innymi organizacjami pozarządowymi.

 

kontakt